làm thế nào để bạn căng thẳng trên một băng tải cho máy nghiền sỏi