báo cáo dự án cho vay ngân hàng cho nhà máy và mỏ đá thạch anh