quặng niken từ các nhà cung cấp châu phi và trung quốc