cần nhiều chi phí để thiết lập nhà máy xi măng nhỏ ở ấn độ