ngay lập tức lắc hộp rocker của bạn để vật liệu của bạn