những quyền nào cần thiết cho máy làm cát ở nigeria