máy nghiền than được sử dụng như thế nào trong quá trình khai thác quặng đồng