làm thế nào để thiết lập báo cáo pdf nhà máy nghiền đá