thiết bị được sử dụng trong nhà máy khai thác quặng đồng hầm hở