lợi nhuận trên một chiếc xe tải bằng silvan drugsay