danh sách các mối nguy hiểm trong một nhà máy nghiền