nhà sản xuất nhà máy hưởng lợi cho bauxite ở indonesia