nhà máy khai thác khoáng sản t h quá trình tách từ